เริ่มวันนี้! ลงทะเบียน บ้านล้านหลัง เฟส 2 ราคาไม่เกิน 1.2 ล้าน ผ่อน 40 ปี

10 ก.ย. 64 เริ่มวันนี้! ลงทะเบียน บ้านล้านหลัง เฟส 2 กับ ธนาคารธอส. จนถึง 31 ธ.ค. 2566 หรือจนเต็มวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ผ่านแอปฯ GHB ALL ทำตา ขั้นตอนจนเสร็จ จะได้รหัส9ตัว ทางไลน์ GHB Buddy ใช้ยื่นขอสินเชื่อ

รายละเอียดเงื่อนไขเด่นของโครงการ บ้านล้านหลังเฟส 2

-ราคาบ้านไม่เกิน 1.2 ล้านบาท

-ดอกเบี้ยคงที่1.99% 4 ปี

-ผ่อน 40 ปี เงินงวดคงที่ 84 งวด

ฟรี! ค่าธรรมเนียม 4 ประเภท
1.ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
2.ค่าประเมินราคาหลักประกัน
3.ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
4.ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มกรอบวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองผ่าน โครงการบ้านล้านหลัง โดยให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนให้สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 1.2 ล้านบาท

ปัจจุบันมีผู้ยื่นขอสินเชื่อจนใกล้เต็มกรอบวงเงินโครงการแล้ว โดยข้อมูลตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันที่ 21 ก.ค.64 ธอส. ได้อนุมัติสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังแล้ว 52,514 ราย เป็นเงิน 39,522.37 ล้านบาท จากวงเงินโครงการรวม 50,000 ล้านบาท และเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ ดังนี้

1.ปรับชื่อเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2) พร้อมปรับกรอบวงเงินโครงการเพิ่มจำนวน 20,000 ล้านบาท ทำให้วงเงินโครงการบ้านล้านหลัง รวมทั้งสิ้น 70,000 ล้านบาท

2.ธอส.ไม่กำหนดเกณฑ์รายได้ผู้กู้ เงินงวดผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้สุทธิต่อเดือน จากเดิมที่กำหนด

(1) ผู้กู้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท ผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้สุทธิต่อเดือน
(2) ผู้กู้มีรายได้ต่อเดือนเกิน 25,000 บาท ผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิต่อเดือน
3.ปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.99 ต่อปี เป็นเวลา 4 ปี (จากเดิมดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท)
4.ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 66 หรือจนกว่า ธอส.ให้สินเชื่อจนเต็มวงเงิน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.64

นอกจากนี้ ครม.ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 700 ล้านบาท เพื่อชดเชยให้ ธอส.สำหรับส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยรับตามแผนวิสาหกิจของ ธอส.กับรายได้ดอกเบี้ยรับจากโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : https://millionhome.ghbank.co.th/

Inbox : m.me/GHBank
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2645-9000
ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ http://bit.ly/2MkPK64

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: