การเคหะฯ ลดค่าเช่าช่วยโควิดสูงสุด 50% นาน 5 เดือน ลงทะเบียนตามนี้ !

การเคหะแห่งชาติ เปิดลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ปรับลดค่าเช่า ทั้งแบบเช่าเพื่ออยู่อาศัย และเช่าทำตลาด ลงทะเบียนภายใน 30 กันยายนนี้

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เพจเฟซบุ๊ก การเคหะแห่งชาติ ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้าการเคหะแห่งชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 โดยจะมีการปรับลดค่าเช่าให้ทั้งกลุ่มรายย่อยเช่าอาคาร หรือ ผู้เช่าเพื่ออยู่อาศัย และกลุ่มเช่าจัดประโยชน์ หรือ ผู้เช่าเพื่อหารายได้

กลุ่มรายย่อยเช่าอาคาร หรือ ผู้เช่าเพื่ออยู่อาศัย

– ผู้เช่ารายย่อยที่ทำสัญญาเช่าอาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน ที่มีราคาค่าเช่าตั้งแต่ 999 บาทต่อเดือนขึ้นไป ปรับลดเหลือ 999 บาทต่อเดือน

– ผู้เช่าที่มีค่าเช่าต่ำกว่า 999 บาทต่อเดือน ให้ปรับลดราคา 50 เปอร์เซ็นต์

– มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 5 เดือน

วิธีขอรับสิทธิ์ (ลูกค้าใหม่ต้องทำสัญญาภายในวัน 30 กันยายน 2564)

– ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.nha.co.th

– Line ID @nha.thailand เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน

– Line เคหะชุมชนที่ตนเองพักอาศัยอยู่ คลิก

– ลงทะเบียนได้ถึง 30 กันยายน 2564

กลุ่มเช่าจัดประโยชน์ หรือ ผู้เช่าเพื่อหารายได้

– กลุ่มสัญญาแผงร้านค้าและลานตลาด ที่เช่าตรงกับการเคหะแห่งชาติ ปรับลดค่าเช่า 50 เปอร์เซ็นต์

– ผู้ประกอบการเช่าเหมาบริหารตลาด ปรับลดค่าเช่า 30 เปอร์เซ็นต์ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการเช่าเหมาบริหารตลาด ต้องปรับลดค่าเช่าให้ผู้เช่ารายย่อย 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 2 เดือน

– กลุ่มสัญญาผู้ประกอบการรายใหญ่ (พลาซ่า) ปรับลดค่าเช่า 30 เปอร์เซ็นต์ โดยผู้ประกอบการต้องปรับลดค่าเช่าให้ผู้เช่ารายย่อย 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 2 เดือน

– กลุ่มสัญญาเช่าที่ดินเพื่อสาธารณูปการ ปรับลดค่าเช่า 30 เปอร์เซ็นต์ และ 50 เปอร์เซ็นต์

วิธีขอรับสิทธิ์ (ภายใน 30 กันยายน 2564)

– ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.nha.co.th และระบบ Line ID @nha.thailand

– กรอกแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมเอกสารที่การเคหะแห่งชาติกำหนด ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาสัญญาเช่า และแบบฟอร์มการลงทะเบียนรับสิทธิ

– ลงทะเบียนได้ถึง 30 กันยายน 2564

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวไม่รวม ค่าน้ำ ค่าภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าดูแลชุมชน ค่าปรับตามสัญญาจากการชำระค่าเช่าซื้อ/ค่าเช่าล่าช้าของงวดที่ค้างชำระก่อนมีมาตรการ ซึ่งต้องชำระตามเงื่อนไขสัญญาปกติต่อไป นอกจากนี้ผู้เช่าที่มีหนี้ค้างชำระและไม่มีหนี้ค้างชำระ สามารถได้สิทธิ์ตามที่มาตรการกำหนด

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: