ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา (บัดนี้ – 24 ม.ค.57)

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราว
จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 ม.ค.57

ม.ธรรมศาสตร์ งานราชการ

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ
1.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
วุฒิ ป.โท ทุกสาขา
หากมีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ดูรายละเอียดตามลิ้ง)
เงินเดือน 15,300 บาท

2.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
หากมีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ดูรายละเอียดตามลิ้ง)
เงินเดือน 15,000 บาท

3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
เงินเดือน 15,000 บาท

4.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
เงินเดือน 15,000 บาท

5.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี และพาณิชยศาสตร์
เงินเดือน 15,000 บาท

6.ช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 1 อัตรา
วุฒิ ปวส ทางด้านเขียนแบบ, ช่างก่อสร้าง
เงินเดือน 10,800 บาท

7.ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 1 อัตรา
วุฒิ ปวช ทุกสาขา
เงินเดือน 9,000 บาท

8.ลูกมือช่างประปา 1 อัตรา
มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และเคยผ่านงานด้านที่เกี่ยวข้องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานชั้น 3
เงินเดือน 9,000 บาท
สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ (ยกเว้นวันที่ 3,6,7 ตามวันเวลาราชการ)
1.กองการเจ้าหน้าที่ ตึกโดม ชั้น 1 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
2. งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 31 ม.ค. 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง www.tu.ac.th หรือ www.tu.ac.th/org/ofrector/person

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: