สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 24 ม.ค.57)

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 ม.ค.57

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ชื่อตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงาน

  • เพศชาย
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปสำนักงาน

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพลกองสนับสนุน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ

สอบวิชาการและสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

อ่านรายละเอีดยประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: