เผยผลสำรวจ พบคนไทยเสียค่าใช้จ่ายมากสุด ไปกับยานพาหนะ-การเดินทาง

สำรวจ!! ครัวเรือนไทยใช้จ่ายเดือน มิ.ย.16,803 บาท จ่ายอะไรบ้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เผยการสำรวจค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเดือนมิถุนายน 2564 พบว่า ค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือน เฉลี่ยอยู่ที่ 16,803 บาท โดยสัดส่วนการบริโภคต่อครัวเรือน แยกเป็น 59.09% ในหมวดไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล์ อีก 40.91% หมวดอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ อีกทั้ง พบว่า ใช้จ่ายมากที่สุดกับเรื่องค่าพาหนะ การเดินทาง เฉลี่ย 3,901 บาท ตามด้วยค่าเช่า ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณโภค ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น เฉลี่ย 3,703 บาท

นอกจากนี้ สนค.ทำการสำรวจมาตรการที่ประเทศทั่วโลกใช้ในการดูแลเงินเฟ้อ พบว่า 50% ทั่วโลก ใช้มาตรการลดค่าไฟฟ้าและประปา ตามด้วยมาตรการด้านภาษีและควบคุมราคาสินค้า และหลายประเทศเริ่มใช้มาตรการลดค่าเช่าอาคารหรือที่พัก ลดค่าสื่อสาร ลดค่าเชื้อเพลิง เพื่อการช่วยเหลือประชาชนและดูแลเงินเฟ้อ

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: