กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา (6 – 10 ม.ค. 57)

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 ม.ค. 57

กรมควบคุมโรค

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์สารสนเทศอาคาร 2 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค อ.เมือง จ.นนทบุรี

สมัครงานราชการได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค อ.เมือง จ.นนทบุรี

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่นี้

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาดูได้ตามลิ้ง)
สถานที่ปฏิบัติงาน :
1.สำนักโรคจากการประกอบสิ่งแวดล้อม จ.นนทบุรี 7 อัตรา
2.ศูนย์พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัย จ.สมุทรปราการ 1 อัตรา
3.ศูนย์พัฒนาการวิชาการ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง 1 อัตรา

3.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา ทางชีวเคมี
สถานที่ปฏิบัติงาน :
1.ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิทวิทยา จ.นนทบุรี 2 อัตรา

สมัครงานราชการได้ที่ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อาคาร 5 ชั้น 6 ตึกกรมอนามัย อ.เมือง จ.นนทบุรี

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: