มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (23 ธ.ค.56 – 7 ม.ค.57)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.56 – 7 ม.ค.57

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการเกษตร พืชไร่ พืชสวน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิตพืช หรือเกี่ยวข้องกับการผลิตพืช

2.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี
2. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านเคมี หรือห้องปฏิบัติการเคมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานด้านวิชาการเกษตร ภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบ

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 1 ม.ราชภัฎกาญจนบุรี

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 10 มกราคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร
และที่เว็บไซต์ http://department.kru.ac.th/kru_person/index.php

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: