เปิดขั้นตอน “วอล์กอิน” ฉีดวัคซีนโควิด มีที่ไหนบ้าง เช็กที่นี่!

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิด 4 ขั้นตอน ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด แบบ “วอล์กอิน” เริ่มเดือนมิถุนายน

ภายหลังกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ที่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มากขึ้น โดยการเปิดบริการฉีดวัคซีนแบบ Walk in (วอล์กอิน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 หรือทันทีที่พร้อม

เปิดขั้นตอนการวอล์กอินเพื่อเข้ารับวัคซีนของประชาชน ผ่าน 4 ขั้นตอน โดยเป็นข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลโควิด-19 (ข้อมูลวันที่ 14 พ.ค.64) ต่อไปนี้

ตรวจสอบสถานพยาบาล

  • ประชาชนที่ต้องการเข้ารับวัคซีนให้ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลหรือบริการฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาลทั้ง 25 แห่ง  หรือโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ 126 แห่ง

เตรียมหลักฐาน

  • เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง

แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน

  • ประชาชนแจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนที่สถานพยาบาล (กรณีที่คิวเต็มเจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนและนัดหมายการฉีดวัคซีนในวันถัดไป)

ปรึกษาแพทย์

  • ผู้ที่มีโรคประจำตัวขอให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเป็นประจำเพื่อพิจารณาก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ ยังมีอีก 2 ช่องทางที่ให้ประชาชนได้เข้าถึงฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้แก่

  • กลุ่มที่มาจากระบบนัดหมายผ่านไลน์และแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม”
  • กลุ่มที่มีการนัดหมายจากโรงพยาบาล หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และโรคอ้วน ค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 35 หรือน้ำหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัม

ข่าวจาก : ประชาชาติธุรกิจ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: