อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 10 ม.ค 57)

อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 ม.ค 57

อบจ.ร้อยเอ็ด

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ

1.ตำแหน่ง บุคลกร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย การปกครอง การบริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
เงินเดือน 8,340 บาท

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ ปวท.,ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิค การตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
เงินเดือน 7,460 บาท

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ช.ม. ทาhttp://www.pao-roiet.go.th

ค่าสมัครสอบ 330 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว

ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ทาง http://www.pao-roiet.go.th

เข้าเว็บไซค์สมัครงาน

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: