เช็กรายชื่อ รพ.-แล็บ ตรวจโควิด 19 ฟรี ใครเข้าเกณฑ์ ไม่ต้องจ่ายสักบาท ดูเลย !

เช็กรายชื่อโรงพยาบาล และสถานพยาบาล ตรวจโควิด 19 ฟรี คนเข้าข่ายตรวจฟรีต้องมีปัจจัยความเสี่ยงตามเกณฑ์ 3 ข้อ เช็กตามนี้เลย…

นับเป็นห้วงเวลาที่ทุกคนต้องดูแลและปกป้องตัวเองให้ดี หลังจากโควิด 19 ระบาดระลอกใหม่ เพราะหากติดเชื้อมาแล้ว อาจไม่ได้ส่งผลแค่ตัวเองเท่านั้น แต่จะทำให้คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างติดเชื้อไปด้วย

โดยสำหรับคนที่ไม่แน่ใจหรือมีความกังวลว่าตนเองติดโควิด-19 หรือไม่นั้น สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ฟรี จากสถานพยาบาลของรัฐบาล หากท่านเข้าข่ายเกณฑ์ 3 ข้อดังต่อไปนี้

1. มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการ

 • เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
 • ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
 • สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย หรือผู้ป่วยยืนยัน
 • เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์

2. มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโควิด 19 เช่น

 • ไอ
 • น้ำมูก
 • เจ็บคอ
 • หายใจเหนื่อยหอบ
 • จมูกไม่ได้กลิ่น
 • ลิ้นไม่รับรส

3. ผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง

 •  ใกล้ชิดกับผู้สงสัยโควิด 19
 • เป็นบุคลากรทางการแพทย์
 • เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น
 • เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้

ทั้งนี้ หากใครเข้าเกณฑ์เสี่ยงดังกล่าว ขอให้สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง และเดินทางโดยรถส่วนตัวเพื่อเข้ารับบริการ โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 แต่หากไม่มีความเชื่อมโยง แต่ต้องการเข้ารับการตรวจ ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

สำหรับรายชื่อห้องปฏิบัติการที่สามารถเดินทางไปตรวจ COVID-19 จำนวนทั้งสิ้น 279 แห่ง (ข้อมูลวันที่ 21 เมษายน 2564) มีดังนี้…

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 109 แห่ง ได้แก่

ภาครัฐ 43 แห่ง
 1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แล็บอ้างอิง)
 2. ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาดไทย (แล็บอ้างอิง)
 3. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 5. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 6. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 7. สถาบันบำราศนราดูร
 8. โรงพยาบาลราชวิถี
 9. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 10. – คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 11. – สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา)
 12. – สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย)
 13. – โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 14. – สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
 15. – คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 16. – คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 17. – โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
 18. – สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา) แผนกเรโทรไวโรโลยี
 19. – สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 20. – โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 21. – คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 22. – ห้องปฏิบัติการหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลก ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข
 23. – โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 24. – โรงพยาบาลตำรวจ
 25. – สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 26. – โรงพยาบาลปทุมธานี
 27. – โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
 28. – โรงพยาบาลสมุทรสาคร
 29. – ห้องปฏิบัติการกลางเพื่อการวิจัย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 30. – โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 31. – ห้องปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 32. – โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 33. – โรงพยาบาลตากสิน
 34. – โรงพยาบาลบางกรวย
 35. – กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ กองวัณโรค กรมควบคุมโรค
 36. – ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 37. – โรงพยาบาลกลาง
 38. – สถาบันโรคทรวงอก
 39. – โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
 40. – ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
 41. – ภาควิชาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 42. – โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 43. – สถาบันราชประชาสมาสัย
เอกชน 66 แห่ง
 1. – โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 2. – บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ในนามกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ สมิติเวช บีเอ็นเอช พญาไทและเปาโล เมโมเรียล)
 3. – คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคำแหง
 4. – หวนจียีน เทคโนโลยี คลินิกเทคนิคการแพทย์
 5. – บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด
 6. – โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี
 7. – ห้องปฏิบัติการ นิวเจน ลาบอราตอรี่ คลินิกเทคนิคการแพทย์
 8. – โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
 9. – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
 10. – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
 11. – โรงพยาบาลนนทเวช
 12. – บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลพญาไท 2
 13. – โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
 14. – โรงพยาบาลปิยะเวท
 15. – MIC Lab (บริษัท เมดิคอล อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด)
 16. – โรงพยาบาลเมดพาร์ค
 17. – โรงพยาบาลวิภาราม
 18. – องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สาขากรุงเทพมหานคร (International Organization for Migration, IOM)
 19. – โรงพยาบาลศิครินทร์
 20. – โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
 21. – โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 22. – บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด
 23. – บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด
 24. – โรงพยาบาลซีจีเอช โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 25. – บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด (สยาม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก)
 26. – บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด
 27. – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
 28. – โรงพยาบาลรามคำแหง
 29. – โรงพยาบาลวิภาวดี
 30. – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 31. – โรงพยาบาลเจ้าพระยา
 32. – โรงพยาบาลเสรีรักษ์
 33. – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
 34. – คลินิกเทคนิคการแพทย์ โปรแล็บ วิภาวดี
 35. – โรงพยาบาลสุขุมวิท
 36. – บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด
 37. – คลินิกเทคนิคการแพทย์แบงคอกจีโนมิกส์
 38. – โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
 39. – โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
 40. – โรงพยาบาลสินแพทย์
 41. – โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
 42. – บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (โรงพยาบาลลาดพร้าว)
 43. – โรงพยาบาลนครธน
 44. – โรงพยาบาลพระรามเก้า
 45. – บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอรี่เซอร์วิส จำกัด
 46. – โรงพยาบาลเวชธานี
 47. – โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 48. – โรงพยาบาลมหาชัย
 49. – โรงพยาบาลบางนา 5
 50. – โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
 51. – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
 52. – โรงพยาบาลเอกชัย
 53. – โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (สมุทรสาคร)
 54. – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
 55. – โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 56. – โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ
 57. – บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
 58. – โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
 59. – โรงพยาบาลเอเชีย
 60. – บริษัท เอเชีย แล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
 61. – โรงพยาบาลหัวเฉียว
 62. – บริษัท ภัทร แล็บ จำกัด (โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี)
 63. – โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ
 64. – บริษัท เอซีซี เมดิคอล แล็บ จำกัด
 65. – โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
 66. – โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
ตรวจโควิดฟรี

ต่างจังหวัด 170 แห่ง ได้แก่

ภาครัฐ 133 แห่ง
 1. ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน
 3. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เชียงใหม่
 4. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย
 5. โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ลำปาง
 6. โรงพยาบาลลำปาง ลำปาง
 7. โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
 8. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
 9. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
 10. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
 11. โรงพยาบาลพะเยา พะเยา
 12. โรงพยาบาลลำพูน ลำพูน
 13. โรงพยาบาลแพร่ แพร่
 14. – โรงพยาบาลสันทราย เชียงใหม่
 15. – โรงพยาบาลน่าน
 16. – สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
 17. – โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี
 18. – สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
 19. – ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
 20. – โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ชัยนาท
 21. – โรงพยาบาลอุทัยธานี อุทัยธานี
 22. – โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร
 23. – หน่วยวิจัยไวรัสวิทยากำแพงเพชร-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐฯ) กำแพงเพชร
 24. – โรงพยาบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร
 25. – โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
 26. – ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
 27. – โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก
 28. – โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สุโขทัย
 29. – โรงพยาบาลสุโขทัย สุโขทัย
 30. – โรงพยาบาลแม่สอด ตาก
 31. – โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์
 32. – โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
 33. – โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
 34. – โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
 35. – โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
 36. – โรงพยาบาลอุ้มผาง ตาก
 37. – หน่วยวิจัยมาลาเรียโซโกล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตาก
 38. – สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
 39. – ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
 40. – โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
 41. – โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม
 42. – ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
 43. – โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง
 44. – โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี
 45. – โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อยุธยา
 46. – ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก
 47. – โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี
 48. – โรงพยาบาลตราด ตราด
 49. – โรงพยาบาลระยอง ระยอง
 50. – โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา
 51. – โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ชลบุรี
 52. – โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
 53. – โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี
 54. – โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี
 55. – สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
 56. – ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
 57. – โรงพยาบาลราชบุรี ราชบุรี
 58. – โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ
 59. – โรงพยาบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ
 60. – โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์
 61. – โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
 62. – โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
 63. – ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
 64. – โรงพยาบาลบึงกาฬ บึงกาฬ
 65. – โรงพยาบาลนครพนม นครพนม
 66. – โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร
 67. – โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร
 68. – โรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย
 69. – โรงพยาบาลหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
 70. – โรงพยาบาลเลย เลย
 71. – โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี
 72. – ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
 73. – โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว
 74. – โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
 75. – โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
 76. – โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
 77. – สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
 78. – โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
 79. – โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น
 80. – โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น
 81. – โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 82. – ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
 83. – โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
 84. – โรงพยาบาลยโสธร ยโสธร
 85. – โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร
 86. – โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
 87. – โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
 88. – โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
 89. – โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี อุบลราชธานี
 90. – สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
 91. – ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
 92. – สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
 93. – โรงพยาบาลปากช่องนานา นครราชสีมา
 94. – โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
 95. – โรงพยาบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
 96. – หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 อำเภอหาดใหญ่ สงขลา
 97. – โรงพยาบาลพัทลุง พัทลุง
 98. – โรงพยาบาลสตูล สตูล
 99. – โรงพยาบาลตรัง ตรัง
 100. – โรงพยาบาลปัตตานี ปัตตานี
 101. – โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส
 102. – โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา
 103. – ห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค ศูนย์วัณโรคที่ 12 ยะลา
 104. – โรงพยาบาลยะลา ยะลา
 105. – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
 106. – สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
 107. – ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
 108. – ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
 109. – สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
 110. – โรงพยาบาลตะกั่วป่า พังงา
 111. – โรงพยาบาลพังงา พังงา
 112. – โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
 113. – โรงพยาบาลระนอง ระนอง
 114. – โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่
 115. – โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต
 116. – โรงพยาบาลทักษิณ สุราษฎร์ธานี
 117. – โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช
 118. – โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
 119. – โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
 120. – โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
 121. – ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
 122. – ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
 123. – โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
 124. – โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
 125. – โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
 126. – สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
 127. – โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 128. – โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี
 129. – โรงพยาบาลท่าสองยาง ตาก
 130. – โรงพยาบาลบางละมุง ชลบุรี
 131. – โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อ่างทอง
 132. – โรงพยาบาลพบพระ ตาก
 133. – โรงพยาบาลแม่ระมาด ตาก
 134. – โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม
 135. – โรงพยาบาลนครนายก นครนายก
เอกชน 37 แห่ง
 1. – บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต
 2. – โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์
 3. – เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาพัทยา ชลบุรี
 4. – เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาระยอง ระยอง
 5. – เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขาหาดใหญ่ สงขลา
 6. – บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จำกัด ชลบุรี
 7. – โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
 8. – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ สระแก้ว
 9. – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
 10. – โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
 11. – โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ชลบุรี
 12. – โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ อยุธยา
 13. – โรงพยาบาลขอนแก่น ราม ขอนแก่น
 14. – โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ตาก
 15. – องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สำนักงานแม่สอด ตาก
 16. – โรงพยาบาลานนา เชียงใหม่
 17. – โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
 18. – โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
 19. – โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง
 20. – โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ภูเก็ต
 21. – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
 22. – โรงพยาบาลทักษิณ
 23. – โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี
 24. – โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เชียงราย
 25. – โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
 26. – โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก
 27. – โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา
 28. – โรงพยาบาลพะเยา ราม
 29. – เอ็นเฮลท์ สหคลินิก สาขาเชียงใหม่
 30. – ห้องปฏิบัติการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
 31. – ศูนย์สุขภาพออคซิแคร์ สหคลินิก ชลบุรี
 32. – โรงพยาบาลเมืองเลย ราม
 33. – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง
 34. – โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล
 35. – บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์
 36. – เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สาขานครศรีธรรมราช
 37. – โรงพยาบาลเอกชล 2

ข่าวจาก : kapook

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: