สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครบรรจุ63อัตรา ป.ตรี หลายจังหวัด

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลาง)
 
 • เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรกรรมการเงิน จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่นิทรรศการ จำนวน 10 อัตรา
 • นายช่าง จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ จำนวน 10 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่สารบรรณ จำนวน 1 อัตรา
 • วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 • นายช่างแผนที่ จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่จัดกรรมสิทธิ์ จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล จำนวน 8 อัตรา
 
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม
 
 • เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ จำนวน 3 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านเก็บเงิน) จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 • เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 • เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ จำนวน 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ (ด้าานบริการผู้เช่า) จำนวน 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านเก็บเงิน) จำนวน 1 อัตรา
 
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์
 
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
 
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดลำปาง
 
 • เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านเก็บเงิน) จำนวน 1 อัตรา
 
สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี
 
 • เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ (ด้าานบริการผู้เช่า) จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านเก็บเงิน) จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ที่ http://www.crownproperty.or.th ในหัวข้อ “ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง และรับสมัครงาน”ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: