กรมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ รับสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านรีไซเคิล 2-9เม.ย.64

 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านรีไซเคิล เงินเดือน 50,000 บาท 

  • คุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหการ สาขาเคมี สาขาวัสดุ หรือทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สาขาวัสดุ
  • มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก และมีความเชี่ยวชาญรอบรู้ในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  • มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการ ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลัง 10 ปี อย่างน้อย 2 ชิ้น
  • มีความรู้ความสามารถพิเศษที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ 2-9 เม.ย.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: