ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (11 – 17 ธ.ค.56)

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 ธ.ค.56

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง
อัตราเงินเดือน : 9,110 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาคสนามด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และในห้องทดลอง จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้สารเคมี พันธุ์หม่อน พันธุ์ไหม พันธุ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง ทำความสะอาดเครื่องใช้ในการทดลอง
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: