กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (16 ธ.ค 56 – 8 ม.ค.57)

กรมการค้าต่างประเทศ
เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค 56 – 8 ม.ค.57

กรมการค้าต่างประเทศ งานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 16,400-18,040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการค้าต่างประเทศในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าค่างประเทศ
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอาญา
3. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองและการดำเนินคดีปกครอง
4. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
5. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)
ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)

ต้องผ่าน ก.พ. ระดับ ป.โท

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 สำนักงานเลขานุการกรม กรมการค้าต่างประเทศ เลขที่ 44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

หรือทางไปรษณีย์ (รายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 5474846

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอท วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 15 มกราคม 2557 ทาง http://www.dft.moc.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร และการสมัครทางไปรษณีย์ที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: