เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเมืองพัทยา จำนวน 110 อัตรา (บัดนี้ – 18 ธ.ค.56)

เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เปิดรับสมัคร
พนักงานจ้างเมืองพัทยา จำนวน 110 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 18 ธ.ค.56

pattaua

ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับ

ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ
– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยสถาปนิก 2 อัตรา
– ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 2 อัตรา
– ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 1 อัตรา
– ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 2 อัตรา
– ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 3 อัตรา
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 4 อัตรา
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 อัตรา
– ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา
– ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา
– ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 1 อัตรา
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

หมวดตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ
– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พยาบาล 1 อัตรา
– แม่บ้าน 1 อัตรา
– พนักงานดับเพลิง 8 อัตรา
– เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเล 4 อัตรา
– นายท้ายเรือยนต์ 3 อัตรา
– พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา
– ผู้ช่วยช่างไม้ 1 อัตรา
– ผู้ช่วยช่างประปา 1 อัตรา
– ผู้ช่วยช่างระบบไฟฟ้า 1 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
– คนงาน 23 อัตรา
– พนักงานขับรถยนต์ 18 อัตรา
– พนักงานเทศกิจ 10 อัตรา
– พนักงานดับเพลิง 3 อัตรา
– พนักงานวิทยุ 1 อัตรา
– คนสวน 7 อัตรา
– คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ 1 อัตรา

เอกสารหลักฐานในการสมัคร

(1)   ใบสมัครเข้าทำงาน (ขอรับได้ที่ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง)

(2)   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) จำนวน 3 รูป

(3)   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

(4)   สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

(5)   สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง หรือระเบียบแสดงผลการเรียน(ฉบับภาษาไทย) จำนวน 1 ฉบับ

(6)   สำเนาเอกสารหลักฐานอื่น เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

(7)   หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป (สำหรับตำแหน่ง ผู้มีทักษะ)

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 3825 3126

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: