สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบบรรจุนักวิชาการคอมฯ ป.ตรี บัดนี้-25ม.ค.64

 

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

  • ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ ได้รับปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ จำกสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสำมารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสานักงำน ก.พ. หรือของสานักงานอัยการสูงสุดมาแล้ว

สมัครทางเว็บไซต์ : https://ago.thaijobjob.com บัดนี้-25ม.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: