กยศ.รับสมัครเจ้าหน้าที่วุฒิ ป.ตรี36อัตรา สมัครออนไลน์21-30ธ.ค.63

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 36 อัตรา

  • เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 2 อัตรา ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ ค่าตอบแทน 18,750 บาท เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ที่ ก.พ. รับรอง สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดต่อของผู้กู้ยืมหรือบุคคลภายนอก เพื่อนํามาแก้ไขปัญหา ในการให้บริการ มีประสบการณ์ด้าน Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 อัตรา ฝ่ายคดี ค่าตอบแทน 18,750 บาท เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางกฎหมาย บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เทคโนโลยี สารสนเทศ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 อัตรา ฝ่ายบังคับคดี ค่าตอบแทน 18,750 บาท เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางกฎหมาย บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เทคโนโลยี สารสนเทศ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 15 อัตรา ฝ่ายบริหารหนี้ 1 ค่าตอบแทน 18,750 บาท เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางกฎหมาย นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง ค่าตอบแทน 18,750 บาท เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางกฎหมาย นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
  • เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา ฝ่ายบัญชี ค่าตอบแทน 18,750 บาท เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางกฎหมาย นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 3 อัตรา ฝ่ายกู้ยืม ค่าตอบแทน ตามประสบการณ์ เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ที่ ก.พ. รับรอง มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานโทรศัพท์ติดตามหนี้อย่างน้อย 4 ปี และมีประสบการณ์เป็น ระดับหัวหน้างานคุมทีมการโทรศัพท์ติดตามหนี้อย่างน้อย 3 ปี

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://slf.thaijobjob.com  21 – 30 ธันวาคม 2563 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: