สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 21 อัตรา (11 – 17 ธ.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 21 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 ธ.ค.56

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสาขาใด สาขาหนึ่งด้านต้น
มีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผนงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
เงินเดือน 17,290 บาท
วุฒิ ป.ตรี สาขาทางคอมพิวเตอร์
มีประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

4.เจ้าพนักงานธุรการ 12 อัตรา
เงินเดือน 12,240 บาท
วุฒิ ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ

5.เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
เงินเดือน 12,240 บาท
วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงานโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังกล่าวข้างต้น

6.นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
เงินเดือน 12,240 บาท
วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ วิชาการโยธา ช่างอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังกล่าวข้างต้น

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทางเว็บไซต์ http://www.phetchabunhealth.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: