องค์การสุรา รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 23พ.ย.-15ธ.ค.63

 

องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร ดังนี้

ช่างเทคนิค (ไอน้ำ/ประปา) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

 • มีอายุไม่ต่ํากว่า 22 ปี และไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Computer Aided Design
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า/ซ่อมบำรุง) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ในสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Computer Aided Design
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

 • มีอายุไม่ต่ํากว่า 22 ปี และไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาบัญชี สาขาการเงิน สาขาการตลาด และสาขาคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในงานด้านจัดซื้อจัดจ้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์  https://liquor.thaijobjob.com 23 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2563 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: