มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (2 – 16 ธ.ค.56)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 ธ.ค.56

ม.ราชภัฎสวนสุนันทา

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
– หากจบเอกบัญชีและมีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และทาง http://personnel.ssru.ac.th/index.php/th/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทาง http://personnel.ssru.ac.th/index.php/th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: