กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการชั้นสัญญาบัตรสายแพทย์ 3 – 21 มิถุนายน 2556

กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการชั้นสัญญาบัตรสายแพทย์ ปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 3 จำนวน 9 อัตรา

กรมแพทย์ทหารอากาศ สมัครงาน

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครแต่ละตำแหน่งและคุณวุฒิ ดังนี้

1. นายแพทย์ คุณวุฒิปริญญาแพทย์ศาสตร์บัญฑิต มีวุฒบัตร ฯ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพศ ชาย / หญิง จำนวน 1 อัตรา

2. วิสัญญีแพทย์ คุณวุฒิปริญญาแพทย์ศาสตร์บัญฑิต มีวุฒบัตร ฯ สาขาวิสัญญีวิทยา เพศ ชาย / หญิง จำนวน 1 อัตรา

3. รังสีแพทย์ คุณวุฒิปริญญาแพทย์ศาสตร์บัญฑิต มีวุฒบัตร ฯ สาขารังสีวิทยาทั่วไปหรือรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาหรือรังสีวิทยาวินิจฉัย หรือเวชศาสตร์นิวเคลียร์

เพศ ชาย / หญิง จำนวน 1 อัตรา

4. นายแพทย์ กองศัลยกรรม คุณวุฒิปริญญาแพทย์ศาสตร์บัญฑิต มีวุฒบัตร ฯ สาขศัลยกรรมทรวงอก  เพศ ชาย / หญิง จำนวน 1 อัตรา

5. นายแพทย์ กองศัลยกรรม คุณวุฒิปริญญาแพทย์ศาสตร์บัญฑิต มีวุฒบัตร ฯ สาขาศัลยศาตร์ เพศ ชาย / หญิง จำนวน 1 อัตรา

6. พยาธิแพทย์ คุณวุฒิปริญญาแพทย์ศาสตร์บัญฑิต มีวุฒบัตร ฯ สาขานิติเวชศาสตร์ เพศ ชาย / หญิง จำนวน 1 อัตรา

7. กุมารแพทย์ คุณวุฒิปริญญาแพทย์ศาสตร์บัญฑิต มีวุฒบัตร ฯ สาขากุมารเวชศาตร์ เพศ ชาย / หญิง จำนวน 1 อัตรา

8. ศัลยแพทย์ คุณวุฒิปริญญาแพทย์ศาสตร์บัญฑิต มีวุฒบัตร ฯ สาขาศัลยศาตร์ เพศ ชาย / หญิง จำนวน 1 อัตรา

9. วิสัญญีแพทย์ คุณวุฒิปริญญาแพทย์ศาสตร์บัญฑิต มีวุฒบัตร ฯ สาขาวิสัญญีวิทยา  เพศ ชาย / หญิง จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานตามข้อ ๔ ที่กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ ทหารอากาศ (ชั้น ๒) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๔ ๔๙๖๖ , ๐๒ ๕๓๔ ๒๕๗๐ – ๑ ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ เว้นวันหยุดราชการ

กำหนดวันสอบคัดเลือก , วิชาที่สอบ , สถานที่สอบ และการประกาศผลการสอบทุกขั้นตอน จะแจ้งให้ทราบภายหลังทาง www.medical.rtaf.mi.th

>>>อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติม <<<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: