การเคหะแห่งชาติ รับสมัครบรรจุพนักงาน ป.ตรี/ป.โท130อัตรา สมัครออนไลน์บัดนี้-27ก.ย.63

 

การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 130 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท

 • วิศวกร วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกร วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกร วิศวกรรมเครื่องกล
 • สถาปนิก ปริญญาโท
 • สถาปนิก ปริญญาตรี
 • พยาบาล
 • นักบัญชี
 • เศรษฐกร
 • นิติกร
 • บุคลากร ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยฯ.
 • พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์
 • พนักงานตรวจสอบภายใน
 • พนักงานพัสดุ
 • พนักงานการเงินและบัญชี
 • พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • พนักงานจัดการทรัพย์สิน
 • พนักงานบริหารงานทั่วไป
 • ช่างเทคนิค สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม.
 • ช่างเทคนิค สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 • ช่างเทคนิค สาขาวิชาเครื่องกล 

สมัครทางเว็บไซต์  http://job.dnp.go.th บัดนี้-27ก.ย.63 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: