(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การสุรา รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์บัดนี้-18ก.ย.63

 

 

องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตและตำแหน่งนิติกร

  • เจ้าหน้าที่ผลิต คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปวส. ในสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เทคโนโลยีอุสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องกล หรือเทียบเท่าสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • นิติกร อัตราเงินเดือนวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 15,000 บาท คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://liquor.thaijobjob.com บัดนี้-18ก.ย.63 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: