ธอส.รับสมัครพนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยง วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์บัดนี้-22ส.ค.63

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยง/พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส (เกรด 4 – 8) ส่วนบริหารความเสี่ยงทางเครดิต จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • (1) คุณวุฒิปริญญาตรี โท สาขาเศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงิน การธนาคาร สถิติ พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • (2) อายุไม่เกิน 46 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 • (3) มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารความเสี่ยง / กรอบการพัฒนาแบบจําลองเรื่องการบริหารความเสี่ยงทางเครดิต / Big Data Analytics and Data Science / ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / งานวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และ / หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง
 • (4) มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง หรือ ด้านการวิเคราะห์
  การเงินและสินเชื่อของสถาบันการเงิน หรือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการตรวจสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ งานวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ของสถาบัน
  การเงิน ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
 • (5) มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล เช่น โปรแกรม SAS / โปรแกรม
  R/Rapid Miner /Python /Power BI หรือ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เช่น MS – SQL
  Server หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ จัดการฐานข้อมูล
 • (6) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 • (7) สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.go.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2202-1851, 0-2202-1265 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: