ราบ11 รับสมัครทหารกองหนุนสอบบรรจุนายสิบ50อัตรา 8-13ส.ค.63

 

กองพลทหารราบที่ 11  รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจําปี 2563

1. พลขับ 25 อัตรา

 • สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า(ปวช.) (ผู้ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหาร)
 • สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนต้น(ม.3), ตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช.) (ทหารกองประจําการที่ปลดประจําการแล้ว)
 • อายุ 22- 30 ปี (ปีเกิด พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2541)
 • มีความรู้ด้านการปรนนิบัติบํารุงเครื่องยนต์เบื้องต้น และกฎหมายจราจร

2. ทั่วไป (เสมียน, พลสูทกรรม, พลวิทยุโทรเลข, พลทางสาย, พลสลับสาย) 18 อัตรา

 • สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า(ปวช.)
 • อายุ 18 – 30 ปี (ปีเกิด พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2555)
 • มีความรู้ด้านพิมพ์ดีด การใช้ Microsoft Word, Excel, PowerPoint คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และระเบียบงานสารบรรณ

3. ช่างยานยนต์ 5 อัตรา

 • สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเครื่องกล สาขางานช่างยนต์ (ใช้วุฒิ ปวช.เท่านั้น)
 • อายุ 18 – 30 ปี (ปีเกิด พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2555) 3 มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์

4. ช่างวิทยุ 2 อัตรา

 • สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้วุฒิ ปวช.เท่านั้น)
 • อายุ 18 – 30 ปี (ปีเกิด พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2555)
 • มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-13 สิงหาคม 2563 ในวันราชการ ณ อาคารเยี่ยมญาติ (หลังกองรักษาการณ์กองพลทหารราบที่ 11) กองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สอบถามโทร.0-3898-1702

 

 

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: