กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานฯ รับสมัครสอบบรรจุวุฒิ ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์บัดนี้-29ก.ค.63

 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  1. นักธรณีวิทยา 4 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธรณี ธรณีศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี
  2. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
  3. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่
  4. นายช่างเครื่องกล 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
  5. นายช่างรังวัด 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
  6. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  7. นักวิชาการอุตสาหกรรม 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางการจัดการอุตสาหกรรม หรือทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dpim.thaijobjob.com บัดนี้-29ก.ค.63 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: