สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา (25 พ.ย. – 6 ธ.ค.56)

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 6 ธ.ค.56

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย
อัตราเงินเดือน : 21,320 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การเมือง นิติศาสตร์ การบริหาร

2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทั่วไป

3.ชื่อตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และมีประสบการณ์ในการทำงาน

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน : 9,110-12,240 (ตามคุณวุฒิ) บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา (เพศชาย 2 อัตรา /หญิง 3 อัตรา)
ระดับการศึกษา : ม.3 – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ณ แผนกธุรการและกำลังพล กองสนับสนุน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: