กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 39 อัตรา (23 ธ.ค.56 – 15 ม.ค.57)

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ
จำนวน 3 ตำแหน่ง 39 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.56 – 15 ม.ค.57

กรมที่ดิน สมัครงาน

[คลิกเลย] คู่มือเตรียมสอบกรมที่ดินตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ประจำปี 2557รวบรวมโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ ตรงตามเนื้อหาที่ออกสอบ

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 18 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์
และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

2.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 10,200 – 11,220 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันของ ก.พ.

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร / เอกสารประกอบการรับสมัคร 2 ตำแหน่งข้างต้นที่นี้

 

3.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 10,200 – 11,220 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการพิมพ์

ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 3) กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวโหลดใบสมัครทั้ง  3 ตำแหน่งที่นี้

 

[คลิกเลย] คู่มือเตรียมสอบกรมที่ดินตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ประจำปี 2557รวบรวมโดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ ตรงตามเนื้อหาที่ออกสอบ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: