กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 11 อัตรา (25 พ.ย. – 6 ธ.ค.56)

กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา
เปิดรับสมัครสอบบรรจุ
เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 11 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 6 ธ.ค.56

กองทัพภาคที่ 2

ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับ 

  1. นายสิบกิจการพลเรือน (ชกท.990) กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 1 อัตรา
  2. เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) กองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารสื่อสาร 22 จำนวน 1 อัตรา
  3. พลขับรถ (ชกท.640) กรมทหารพรานที่  22 จำนวน 1 อัตรา
  4. พลขับรถ (ชกท.640) กรมทหารพรานที่  23 จำนวน 1 อัตรา
  5. เสมียน (ชกท.710) กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 1 อัตรา
  6. นายสิบยุทธการ (ชกท.113) กองยุทธการ กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 1 อัตรา
  7. ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ (ชกท.111) กองร้อยทหารพราน กรมทหารพรานที่ 21 จำนวน 2 อัตรา
  8. ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ (ชกท.111) กองร้อยทหารพราน กรมทหารพรานที่ 23 จำนวน 2 อัตรา
  9. ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ (ชกท.111) กองร้อยทหารพราน กรมทหารพรานที่ 26 จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขป
1. เป็นทหารกองหนุน หรือผู้จบการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
2. เป็นบุคคลพลเรือนชาย หากผ่านการตรวจเลือกแล้วต้องเป็นคนจำพวก 1 สูง 150 ซม. รอบอก 76/79 ซม.
3. หากยังไม่ถึงเกณฑ์การเข้ารับการตรวจเลือกต้องไม่จัดอยู่ในคนจำพวก 2  สูง 160 ซม.รอบอก 75/78 ซม. อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ งดรับสมัครบุคคลที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปี 2557
(เกิด พ.ศ. 2536-2537)
4. เชื้อชาติไทยสัญชาติไทยโดยกำเนิด
5. ไม่มีประวัติคดีอาญา
6. ตำแหน่งเสมียน,เสมียนพิมพ์ดีด,นายสิบยุทธการ,นายสิบกิจการพลเรือน เป็นทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ม.ต้นหรือเทียบเท่า
7. ตำแหน่งพลขับ เป็น อส.ทพ.สังกัด กรมทหารพราน กองทัพภาคที่ 2 รับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป เป็นทหารกองหนุน อายุ 22- 30 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ม.ต้นหรือเทียบเท่า มีใบขับขี่รถยนต์จากกรมขนส่งทางบก
8. ตำแหน่งผู้บังคับชุดปฏิบัติการ อส.ทพ.สังกัด กรมทหารพราน กองทัพภาคที่ 2 รับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป  เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ม.ต้นหรือเทียบเท่า
สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ห้องอบรม กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
สอบถามรายละเอียดโทร 0 4425 5530 – 9 ต่อ 22232
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร

ดูเอกสารประกอบการสมัคร / อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: