สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ยะลา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (21 – 29 พ.ย.56)

สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ยะลา
เปิดรับสมัครสอบบรรจุ
เข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 พ.ย.56

สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ยะลา

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ต้องผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับปริญญาตรี

 

2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานตรวจโรงงาน
อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอืนที่เที่ยบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สำรวจ และก่อสร้าง ไม่ต้องผ่าน ก.พ. ภาค ก
คุณสมบัติเฉพาะพื้นที่ (รายละเอียดดูได้ตามลิ้ง)

3.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างรังวัด
อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง โยธา เทคนิคโลหะ เทคนิคการผลิต ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล ไม่ต้องผ่าน ก.พ. ภาค ก
คุณสมบัติเฉพาะพื้นที่ (รายละเอียดดูได้ตามลิ้ง)

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทางเว็บไซต์ http://www.yalo.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจโรงงาน และนายช่างรังวัด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: