บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานไปรษณีย์ จำนวน 6 อัตรา (บัดนี้ – 20 ธ.ค.56)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงาน
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานไปรษณีย์ จำนวน 6 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ธ.ค.56

ไปรษณีย์ไทย สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับและสังกัด

1.สังกัดฝ่ายกลยุทธ์ จำนวน 2 อัตรา

  • คุณวุฒิ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ หรือปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • เงินเดือน 15,890 บาท

ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครสังกัดฝ่ายกลยุทธ์

2.สังกัดฝ่ายระบบควบคุมภายใน 1 อัตรา

  • คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • เงินเดือน 13,410 บาท

ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครสังกัดฝ่ายระบบควบคุมภายใน
3.สังกัดฝ่ายบริหารความเสี่ยง 3 อัตรา

  • คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • เงินเดือน 13,410 บาท

ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครสังกัดฝ่ายบริหารความเสี่ยง


สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299  ชั้น 1 โซน B
โทรศัพท์ 0-2831-3378  ในระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: