สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (25 – 29 พ.ย.56)

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จ.พิษณุโลก
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 พ.ย.56

กรมประชาสัมพันธ์

ชื่อตำแหน่ง : นักสื่อสารมวลชน
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือ
2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์และหนังสือรับรองการผ่านงานด้านสื่อสารมวลชนจากหน่วยงานของนิติบุคคล (ภาครัฐ/ภาคเอกชน) มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฎิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อข่าว รายงานข่าว แปลข่าว การดำเนินรายการและการกระจายเสียง ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ช่วยบรรณาธิการ อ่านข่าว ประกาศ บทความ สารคดี เป็นพิธีกรและดำเนินรายการสดบันทึกเทปและถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ ศึกษารวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล เรียบเรียงผลิตข่าวและรายการติดตามผลการรับฟัง ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวจากแหล่งช่าว จัดทำข่าวประกอบเสียงและเอกสารข่าว และปฏิบัติงานอื่นตามท่ได้รับมอบหมาย.

หมายเหตุ ตำแหน่งดังกล่าว สามารถใช้จัดจ้างในหน่วยงานดังนี้
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 มีหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย จ.พิษณุโลก, ตาก, นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, กำแพงเพชร, อุตรดิตถ์ และสุโขทัย

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จ.พิษณุโลก ชั้น 2 อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ค่าสมัครสอบ 300 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://region4.prd.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: