เอาต์ซอร์ซ5พันคนเคว้ง บินไทยงดจ้าง3เดือน ไม่จ่ายชดเชย วอนกระทรวงแรงงานฯช่วยเจรจา

แหล่งข่าวจาก สหภาพแรงงานวิงสแปนสัมพันธ์และคนทํางานสนามบินแห่งประเทศไทย บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า 31มี.ค.63 สหภาพฯ ได้ยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยมีนายอนันต์ บวรเนารักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นตัวแทนรับ

ทั้งนี้เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมในกรณีที่บริษัทวิงสแปนฯ ได้มีประกาศให้พนักงานหยุดงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยไม่จ่ายเงินเดือน แต่ให้ไปรับเงินชดเชยประกันสังคมตามสิทธิ์ผู้ประกันตน 

ในทางปฏิบัติไม่สามารถทำได้เนื่องจาก การประกาศของบริษัทวิงสแปนฯ ให้พนักงานหยุดงานเป็นผลเนื่องมาจากบริษัทวิงสแปนฯ เป็นบริษัทลูกของการบินไทย ที่ทำหน้าที่ในการจัดส่งพนักงาน(เอาต์ซอร์ซ) ให้กับการบินไทยซึ่งมีจำนวนราว 4,900 คน แต่บางส่วนยังทำงานอยู่ เช่นคาร์โก หรือ พนักงานภาคพื้น และครัวการบิน

ทั้งนี้เมื่อการบินไทยประกาศหยุดบินชั่วคราวในวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 การบินไทยจึงแจ้งต่อวิงสแปนฯว่างดรับแรงงานชั่วคราว หลังจากนั้นวิงสแปน ฯ ได้ประกาศให้พนักงานหยุดงาน 3 เดือน โดยไม่จ่ายค่าจ้าง ซึ่งในทางปฏิบัติลูกจ้างเหล่านี้ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์รับเงินชดเชยในฐานะผู้ประกันตนได้ เพราะไม่เข้าข่ายผู้มีสิทธิ์ตามกม. 

ดังนั้นในช่วงว่างงาน 3 เดือน บริษัทวิงสแปนฯ ต้องเป็นผู้จ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง 75 % ของค่าจ้างตามกฏหมายแรงงานมาตรา 75 สหภาพฯในฐานะตัวแทนพนักงานจึงไปร้องเรียนกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเพื่อให้ช่วยไกล่เกลี่ยในเรื่องนี้ แหล่งข่าวกล่าว 

อย่างไรก็ดี บริษัทวิงสแปนฯ ถือเป็นบริษัทลูกที่การบินไทยถือหุ้น 51 % วัตถุประสงค์ ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนในการจัดงานแรงงาน ให้กับการบินไทยในลักษณะแรงงานภายนอก (เอาต์ซอร์ซ) เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสวัสดิการของการบินไทย และผู้บริหารวิงสแปนฯก็เป็นผู้บริหารของการบินไทยทั้งสิ้น

ข่าวจาก ฐานเศรษฐกิจ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: