สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (25 – 29 พ.ย.56)

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 พ.ย.56

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (1) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (2) สาขารัฐศาสตร์ (ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (3) สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (4) สาขาวิชาภาษา วรรณคดี (ทางภาษาต่างประเทศ) (5) สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (6) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (7) สาขาวิชาพลศึกษา
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ทางเว็บไซต์ http://secretary.mots.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: