สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 1 ตำแหน่ง (25 พ.ย. – 17 ธ.ค.56)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ
บรรจุข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 17 ธ.ค.56

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร งานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13300 – 14630 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

บรรจุครั้งแรกที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 7 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดโทร 0 29407227 หรือ 0 29405550-1 ต่อ 109 หรือ 238 หรือ 239

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ทางเว็บไซต์ http://www.oae.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: