อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา (16 ธ.ค.56 – 15 ม.ค.57)

อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบบรรจุ
เข้ารับราชการจำนวน 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา
เปิดสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่
วันที่ 16 ธ.ค.56 – 15 ม.ค.57

อบจ.นครศรีธรรมราช

ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับ

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 8 ตำแหน่ง
–       เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
–       เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 18 อัตรา
–       เจ้าหน้าที่ธุรการ 22 อัตรา
–       เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 อัตรา
–       เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 2 อัตรา
–       เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 อัตรา
–       ช่างโยธา 6 อัตรา
–       ช่างเครื่องกล 1 อัตรา
 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 7 ตำแหน่ง
–       เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
–       เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 อัตรา
–       เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 อัตรา
–       เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา
–       เจ้าพนักงานพัสดุ 4 อัตรา
–       เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 อัตรา
–       เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 6 ตำแหน่ง
–       นิติกร 1 อัตรา
–       นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
–       นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว 1 อัตรา
–       นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 1 อัตรา
–       วิศวกรสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
–       นักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
สมัครงานราชการทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://job.nakhonsi.go.th/

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: