กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (21-27 พ.ย.56)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-27 พ.ย.56

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อัตราเงินเดือน : 37,680 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือปริญญาโท 12 ปี หรือปริญญาเอก 10 ปี

ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ และเชียงราย

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทาง http://home.dsd.go.th/hr

ดาวโหลดใบสมัคร / อ่านเอกสารประกาศรับสมัครที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: