กองทัพอากาศ เตรียมเปิดหลักสูตร ป.โทครั้งแรก!! วิศวะ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับแค่20คน!!

20 ก.พ.63 พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. กล่าวว่า กองทัพอากาศ เตรียมเปิดหลักสูตรปริญญาโท เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ครั้งแรก จำนวน 20 ทุนการศึกษา ที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เพื่อต้องการให้เกิดผลการศึกษาวิจัยที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง หวังผลว่าทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชน ภาครัฐจะมีส่วนร่วมในแนวทางของกองทัพอากาศ

พลอากาศตรี ดร. นพพล หาญกล้า ผอ.โครงการฯ กล่าวว่า โครงการนี้คือ ปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 67 ปีที่โรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดสอนหลักสูตร แบบนี้และมีพลเรือนมาเรียน

โดยจะมีการลงนามในMOU กับ20 สถาบันการศึกษา และ 5 สถาบันด้านวิศวกรรมอากาศยาน โดยรับคนที่จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ไม่จำกัดอายุ แต่มีประสบการณ์

หลักสูตร2 ปี มาเรียนที่ รร.นายเรืออากาศฯ โดยเน้นที่การระดมความคิด และการวิจัย พัฒนา ในด้าน ดาวเทียม อวกาศ เครื่องบิน UAV

โดยทาง ทอ.จะออกค่าใช้จ่ายในการเรียนให้จนจบหลักสูตร และ มีอาจารย์ระดับด๊อกเตอร์กว่า 20 คน เป็นผู้สอนและแนะนำ

ข่าวจาก วาสนา นาน่วม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: