กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 7 อัตรา (บัดนี้ – 22 พ.ย.56)

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุน
และบุคคลพลเรือนสอบบรรจุ
เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 7 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 22 พ.ย.56

กรมแพทย์ทหารบก

ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับ 

 1. เสมียน (ชกท. 710) จำนวน 3 อัตรา
 2. เสมียน (ชกท. 731) จำนวน 1 อัตรา
 3. พลขับ (ชกท.640) จำนวน 1 อัตรา
 4. ผู้ช่วยพยาบาล (ชกท.912)จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติโดยสังเขป
เสมียน (ชกท. 710)

 • เพศชาย เป็นทหารกองหนุน อายุ18-30 ปีบริบูรณ์
 • คุณวุฒิ ม.ต้น หรือเทียบเท่า

เสมียน (ชกท. 731)

 • เพศชาย เป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน อายุ18-30 ปีบริบูรณ์
 • คุณวุฒิ ปวช.สาขาบัญชี หรือประเภทวิชาพานิชยกรรมและมีวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า

พลขับ (ชกท.640)

 • เป็นทหารกองหนุน อายุ 22- 30 ปีบริบูรณ์
 • คุณวุฒิ ม.ต้นหรือเทียบเท่า มีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์

ผู้ช่วยพยาบาล (ชกท.912)

 • เป็นทหารกองหนุน อายุ18-30 ปีบริบูรณ์
 • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของเหล่าทัพ หลักสูตร 1 ปี หรือกระทรวงสาธารณสุข
 • หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่ทางราชการรับรอง(กพ.)

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00
สอบถรามรายละเอียดโทร โทร 0 2354 4425 เบอร์ภายใน 94413

สอบคัดเลือกในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ กองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: