GMMรับสมัครงานหลายอัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์บัดนี้เป็นต้นไป

 

G”MM’ GRAMMY รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดอีกครั้ง/กรอกประวัติผ่านเว็บไซต์ https://www.gmmgrammy.com/career/ บัดนี้เป็นต้นไป

CREATIVE CONTENT 1 อัตรา

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Creative อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบดี เปิดรับสิ่งใหม่ๆ แสดงความคิดเห็น และนำเสนอไอเดียได้
 • บุคลิกภาพดี ,มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว รักการเรียนรู้ พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop และออกแบบ Artwork ได้

Computer Graphic 2 อัตรา

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ โทรทัศน์ 1-2 ปี
 • มีความอดทนสูง ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องPC และMac
 • ผลิตงานกราฟิกเคลื่อนไหวสำหรับรายการข่าว
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

CRM Marketing Coordinator 1 อัตรา

 • Bachelor’s degree in Business Administration or related field; or equivalent
 • 1-3 years of experience coordinating and planning projects
 • Able to work extensively with MS Excel, PWP
 • Ability to work within a team environment and meet performance
  deadlines in a dynamic environment
 • Excellent oral and written communication skills necessary to interact with external parties.

EDITOR 2 อัตรา

 • เพศชาย – หญิง อายุ 24 – 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในโปรแกรม Adobe After Effect, Photoshop, Illustrator
 • มีความรู้เรื่องระบบการตัดต่อและโปรแกรมทั่วไปที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานตัดต่อ
 • มีประสบการณ์ในงานตัดต่อรายการโทรทัศน์และออกแบบกราฟฟิก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ในการตัดต่อรายการอย่างน้อย 1-3 ปี

ที่ปรึกษาการใช้งานเพลง GMM (ต่างจังหวัด) 2 อัตรา

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใจรักในการขาย (หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดเป็นทริปได้
 • ขับรถเกียร์ธรรมดาได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • สามารถปฏิบัติงานช่วงเวลากลางคืนได้

Sale Mobile Distributor 1 อัตรา

 • ชาย – หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขาย 3 ปีขึ้นไป
 • รักในการขาย ชอบการเจรจา และชอบทำงานเป็นทีม

Project Manager (PM) 1 อัตรา

 • Have few years experience and knowledge in related field e.g. project management, account executive, etc.
 • Knowledge in both online and offline media material
 • Be able to coordinate and communicate with all parties with problem solving skills
 • Have planning and organizing skills
 • Experience in an entertainment business will be an advantage 
 • Interest in concert, festival and Thai songs

Audio Service 1 อัตรา

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานระบบจัดเก็บ, บัญชี
 • เป็นคนละเอียดรอบคอบ
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel, PowerPoint (ทำ Presentationได้ดี)
 • มีความชอบในเสียงเพลง

Marketing Communication Manager 1 อัตรา

 • Bachelor degree in Marketing or Mass communication
 • Age above 30+ with experience in management online MARCOM FB, IG, Youtube, Twitter etc. 5 years+ and at least 2 years in managerial level.
 • Able to present your own portfolio related to online MARCOM (must) + other channel MARCOM (plus)
 • Experience in online media planning and budgeting
 • Strong leadership skill, creative minded whilst business focus
 • Macbook literacy with (adobe Premiere, Photoshop, illustrator) and Numbers & Keynote

CO-PRODUCTION ARTIST AGENCY 1 อัตรา

 • เพศใดก็ได้ อายุ 22-26 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop และออกแบบ Artwork ในระดับพื้นฐาน
 • สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตัวเองเมื่อจำเป็น
 • บุคลิกภาพดี ,มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว รักการเรียนรู้ พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย 1 อัตรา

 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตร์ เท่านั้น
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

เจ้าหน้าที่กฎหมาย 1 อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี
 • หากมีใบอนุญาตว่าความจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน) (หากมีใบสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ IELTS TOEIC TOEFL ฯลฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถรับผิดชอบงานภายใต้สถานการณ์ที่กดดันได้

Internal Audit Manager/ Sr. Manager 1-2 อัตรา

 • Bachelor’s or Master’s degree in accounting or related field
 • Minimum of 5-10 years experience
 • Strong written and verbal communications skills
 • Computer literacy
 • Analytical and systematic thinking skill
 • Able to work independently
 • Able to fulfill dateline commitment
 • Able to work in upcountry

Online Coach 1 อัตรา

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในเรื่องของการขาย
 • มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
 • หากมีประสบการณ์ในการดูแลตัวแทนจำหน่าย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Creative & Production ( ลูกทุ่ง grammy gold ) 1 อัตรา

 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในสายงาน Promotor /Creative / Production /Art Director หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้กระบวนการผลิต สามารถควบคุมชิ้นงานได้ / ใช้โปรแกรมในการตัดตัดต่อได้
 • Music Lover / สนใจในเพลงลูกทุ่ง
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • ยืดหยุ่นในเรื่องเวลา และสามารถเดินทางได้
 • ***กรุณาแนบ Portfolio ในการสมัครงาน ***

Application Developer ( PHP ) 1 อัตรา

 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป ในสายงาน PHP ( Full stack ) 
 • เคยเขียนระบบและวางโครง PHP, Frameworks
 • ใช้ SQL commandsในการสรุปข้อมูล , PL (MSSQL, MYSQL) ได้ดี
 • ใช้ XML, JSON Jqurey, Node.jsได้ดี
 • เคยผ่านงานด้านเชื่อมต่อ API ไปยัง Server อื่น

ธุรการบัญชี (Freelance รายวัน) 1 อัตรา

 • วุฒิบัญชี
 • สามารถใช้ Ms. Office word/excel ได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน อดทน มีความละเอียดรอบคอบ
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

Data Analyst/ Data Scientist Manager 1 อัตรา

 • Thai Nationality Only
 • Bachelor’s degree or equivalent experience required (e.g., data science, social science, statistics, applied economics, engineering) with 7 years experiences.
 • Advanced working knowledge of large data manipulation and data mining using SQL (R and/or Python ).
 • Excellent analytical and problem solving skills, combined with strong business judgment and an ability to present analysis in a clear and compelling manner.
 • Experience with modern statistical learning methods (regression techniques, classification models, supervised and unsupervised learning, etc.)
 • Fast technology learner, problem solving skill are required.
 • Positive attitude, details and customer oriented with good multitasking ability.
 • Strong interpersonal skills and the ability to communicate complex technology solutions to senior leadership, gain alignment, and drive progress.
 • The ability to thrive in a fast-paced and deadline-driven environment.
 • Able to use Visualization Tools i.e. Tabuleau, PowerBI for identifying, exploring, presenting the meanings.

System Engineer 1 อัตรา

 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Firewall email Server log server
 • มีความสามารถพิเศษด้าน Paloato Sophos Zimbra

Lighting Grapher 1 อัตรา

 • เพศชาย หรือหญิง
 • มีประสบการณ์โดยตรง 1 – 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง
เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: