กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง (19 พ.ย. – 11 ธ.ค.56)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. – 11 ธ.ค.56

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 13,300 – 14,630 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งเลขที่ 187 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 16,400 – 18,040 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ปริญญาโท) ตำแหน่งเลขที่ 201 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา
วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ต้องผ่าน ภาค ก ในระดับ ป.ตรี และ ป.โท

สมัครงานราชการได้ทาง http://job.dtam.moph.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: