ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 7 อัตรา (18 – 22 พ.ย.56)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 7 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 พ.ย.56

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 อัตรา
ระดับการศึกษา : ม.ศ.3, ม.3, ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาคสนาม ด้านการเกษตร และในห้องทดลอง จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สารเคมีเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
หรือที่ http://www.doa.go.th/oard2

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: