อบจ.นนทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู 39 อัตรา (18 – 26 พ.ย.56)

อบจ.นนทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานตามภารกิจ
ตำแหน่งผู้ช่วยครู 39 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 พ.ย.56

nontaburi_pao

ครูผู้ช่วย ระยะเวลาการจ้าง 4 ปี จำนวน 39 อัตรา ประกอบด้วย
1.สาขาหรือวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 4 อัตรา
2.สาขาหรือวิชาเอกคณิตศาสตร์ 10 อัตรา
3.สาขาหรือวิชาเอกภาษาอังกฤษ 6 อัตรา
4.สาขาหรือวิชาเอกภาษาไทย 5 อัตรา
5.สาขาหรือวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
6.สาขาหรือวิชาเอกปฐมวัย 5 อัตรา
7.สาขาหรือวิชาเอกดนตรีไทย 1 อัตรา
8.สาขาหรือวิชาเอกนาฎศิลป์ 1 อัตรา
9.สาขาหรือวิชาเอกศิลปกรรม 1 อัตรา
10.สาขาหรือวิชาเอกแนะแนว 1 อัตรา
11.สาขาหรือวิชาเอกดุริยางค์ 1 อัตรา

  • คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. หรือ ก.ค. รับรอง กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครู และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  • เงินเดือน 8,340 บาท
  • ให้นำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้นฉบับ พร้อมสำเนา มาแสดงในวันที่ยื่นรับสมัครด้วย

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศ ตำบลบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-258-481-5 ต่อ 682-686

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: