กระทรวงการคลังเผย โอนเงินเกินปีละ3,000ครั้ง ต้องเสียภาษี

กระทรวงการคลัง เผยแพร่กฎกระทรวงล่าสุด สรุปใจความได้ว่า จากนี้เป็นต้นไป ผู้ที่มีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งหรือ มีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้ง และมียอดเงินรวมกันตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ธนาคารจะต้องรายงานข้อมูลต่อ กรมสรรพากร ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา และได้เริ่มเก็บข้อมูลแล้วนับตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 หากผู้มีหน้าที่รายงานข้อมูล ไม่ปฏิบัติตาม มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง ส่วนโทษสำหรับกรณีเจ้าพนักงานเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียภาษีอากรหรือของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,0000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

เรื่องดังกล่าว มีผู้โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นวงกว้าง หลายคนประเมินว่า กลุ่มที่ถูกจับตามากที่สุด น่าจะเป็นกลุ่มผู้ค้าออนไลน์ โดยกรมสรรพากรจะใช้ข้อมูลการโอนเงินไปประกอบการพิจารณากับข้อมูลอื่น เพื่อเรียกเก็บภาษีจากผู้ค้าออนไลน์ที่เสียภาษีไม่ถูกต้องต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 กรมสรรพากร สามารถจัดเก็บภาษีจากกลุ่มที่อยู่นอกระบบเพิ่มเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาท

ข่าวจาก : ข่าวช่อง 7

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: