อบจ.ปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 23 ตำแหน่ง 27 อัตรา (15 พ.ย. – 6 ธ.ค.56)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ
จำนวน 23 ตำแหน่ง 27 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. – 6 ธ.ค.56

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ตำแหน่งระดับที่เปิดรับในการสอบท้องถิ่น

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 จำนวน 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 จำนวน 1 อัตรา

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา

 • เจ้าพนักงานธุรการ 2 จำนวน 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานพัสุด 2 จำนวน 1 อัตรา
 • นายช่างโยธา 2 จำนวน 2 อัตรา
 • นายช่างเขียนแบบ 2 จำนวน 1 อัตรา
 • นายช่างเครื่องกล 2 จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเกษตร 2 จำนวน 1 อัตรา

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 12 ตำแหน่ง 13 อัตรา

 • วิศวกรโยธา 3 จำนวน 1 อัตรา
 • นิติกร 3 จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 จำนวน 2 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่สันทนาการ 3 จำนวน 1 อัตรา
 • บุคลากร 3 จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว 3 จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี 3 จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการศึกษา 3 จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการพัสดุ 3 จำนวน 1 อัตรา

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2795 8940 ถึง 8 ต่อ 410 หรือเว็บไซต์ http://www.pathumpao.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

รายละเอียดคุณวุฒิในตำแหน่งระดับ 1

รายละเอียดคุณวุฒิในตำแหน่งระดับ 2

รายละเอียดคุณวุฒิในตำแหน่งระดับ 3

DVD บรรยาย + คู่มือ เจาะข้อสอบท้องถิ่น ก-ข ที่ออกสอบ ตรงประเด็น ครบทุกเนื้อหาวิชา > คลิกเลย

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: