กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 20 อัตรา (21-29 พ.ย.56)

กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุ
เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน (สิบเอก) 20 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-29 พ.ย.56

กรมการทหารช่าง

ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับ 

 • สายงานเสมียน(หน่วย อฉก.)จำนวน 1 อัตรา
 • สายงานเสมียน(หน่วย อจย.)จำนวน 2 อัตรา
 • สายงานพลขับ  จำนวน 2 อัตรา
 • สายงานช่างยนต์ จำนวน 4 อัตรา
 • สายงานช่างก่อสร้าง จำนวน 7 อัตรา
 • สายงานช่างกลโรงงาน จำนวน 2 อัตรา
 • สายงานช่างเชือมโลหะ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติโดยสังเขปของผู้สมัคร

 • เป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือนชาย อายุ 18-30
 • งดรับนายทหารกองหนุนยศจ่าสิบตรี-จ่าสิบเอก
 • งดรับบุคคลพลเรือนชายที่ต้องเข้ารับการคัดเลือกทหารในปี 2547 (เกิด 2536)
 • ตำแหน่งเสมียน (หน่วย อฉก.) บุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน คุณวุฒิ ม.ต้อน(ม.3) หรือเทียบเท่า
 • ตำแหน่งเสมียน (หน่วย อจย.)ทหารกองหนุน คุณวุฒิ ม.ต้อน(ม.3) หรือเทียบเท่า
 • ตำแหน่งพลขับ เป็นทหารกองหนุน อายุไมต่ำกว่า 22- 30 ปี คุณวุฒิ ม.ต้อน(ม.3) หรือเทียบเท่า
 • ตำแหน่งช่างยนต์ บุคคลพลเรือนหรือ ทหารกองหนุน คุณวุฒิ ปวช.ช่างยนต์ หรือในสาขาทีเกี่ยวข้อง
 • ตำแหน่งช่างก่อสร้าง ทหารกองหนุน คุณวุฒิ ปวช.ช่างก่อสร้าง
 • ตำแหน่งช่างกลโรงงาน ทหารกองหนุน คุณวุฒิ ปวช.ช่างกลโรงงาน
 • ตำแหน่งช่างเชื่อม บุคคลพลเรือนหรือ ทหารกองหนุน คุณวุฒิ ปวช.ช่างเชื่อมโลหะ

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภานุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี  โทร  0 3233 7014 และ  0 3233 7388 ต่อ 53124 และ ต่อ 531125 ในวันและเวลาราชการ

ดูเอกสารประกอบการสมัคร / วิธีการคัดเลือกที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: