ภาพน่าประทับใจ “พระสันตะปาปา” ทรงสนทนาระหว่างศาสนากับ “สมเด็จพระสังฆราช”

วันนี้ เวลา 10.00 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และทรงสนทนาระหว่างศาสนา  พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 

 

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ได้มีพระดำรัสรับเสด็จ โดยมีความตอนหนึ่งว่า “ขอถวายพระพร มหาบพิตรสมเด็จพระสันตะปาปา ผู้ทรงสมณคุณอันประเสริฐ อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ไทย ขอถวายอนุโมทนาสาธุการ ในโอกาสที่มหาบพิตร เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย”

 

 

ทั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปา มีกำหนดการ เสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ณ เวลา 16:55 น. นี้ ก่อนจะเสด็จร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือ พิธีมิสซาฯ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เวลา 18:00 น.

 

 

ข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ, สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: