คณะสังคมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 15 พ.ย.56)

คณะสังคมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ย.56

มหาลัยมหิดล สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับ
เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา สังกัด ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขาวิชา
2. เพศชาย
3. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงาน
4. สามารถปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
5. หากมีประสบการณ์ในการทำวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน 20,000 บาท

ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ :
– ประสานงานและดำเนินงานในโครงการวิจัย
– เป็นนักวิจัยพื้นที่ในการสังเกต บันทึกข้อมูล เขียนรายงาน
– หากลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร.0-2441-9184 ต่อ 106 หรือ 086-969-0850 เวลา 08.30-16.30 น.
หรือส่งใบสมัครไปที่ E-mail Address : [email protected]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร

ดูเอกสารประกอบการสมัคร / ดาวโหลดใบสมัคร ที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: