สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา (11-15 พ.ย.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา
(11-15 พ.ย.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา งานราชการ

1.ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี,สาขาบริหารธุรกิจ,หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

4.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยาบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (ชั้น 5) ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
โทร 0 7431 2863

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทาง http://www.skho.moph.go.th/personal

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: