ข่าวดีรับปีใหม่! กกพ.เคาะตรึงค่าไฟงวดม.ค.-เม.ย.63 ไม่ขึ้นค่าไฟ!

11 พ.ย.62 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มอบของขวัญปีใหม่ มีมติตรึงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(เอฟที) งวดเดือนมกราคม – เมษายน 2563 ไว้เท่าเดิมที่ -11.60 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยยังคงอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วยเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนและถือเป็นการตรึงต่อเนื่อง4งวด

น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้คงอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) สำหรับการเรียกเก็บเดือนมกราคม-เมษายน 2563 จำนวน -11.60 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วย ต่ออีก 4 เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คาดว่าจะใช้เงินประมาณ 6,869 ล้านบาท ในการบริหารจัดการเพื่อรักษาค่าเอฟทีให้อยู่ในระดับเดิม

“เพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนและช่วยให้เศรษฐกิจในประเทศปรับตัวดีขึ้นกกพ.จึงมีมติคงค่าเอฟทีอีกงวดหนึ่งส่งผลให้มีการตรึงค่าเอฟทีในระดับดังกล่าวตั้งแต่ต้นปี2562รวม4งวดหรือตลอด16เดือน”น.ส.นฤภัทรกล่าว

ทั้งนี้การบริหารจัดการค่าเอฟทีงวดนี้ได้นำเงินมาจากค่าปรับกรณีโรงไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาและกรณีขาดส่งก๊าซธรรมชาติ จำนวน 264.97 ล้านบาท และส่วนที่เหลืออีก 6,604 ล้านบาท มาจากการกำกับฐานะการเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กกพ.กำหนด ซึ่งเป็นผลมาจากการประมาณการค่าเชื้อเพลิงในงวดปัจจุบัน(ก.ย.-ธ.ค.2562)เทียบกับราคาเชื้อเพลิง ณ ปัจจุบัน ยังต่ำกว่าที่ประมาณการที่ตั้งไว้ และทำให้ยังมีเงินคงเหลือในการบริหารจัดการค่าเอฟที

สำหรับการบริหารจัดการค่าเอฟทีดังกล่าวอยู่ภายใต้สมมติฐานว่า อัตราแลกเปลี่ยนคาดว่าอยู่ที่ 30.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ หรือแข็งค่าขึ้นกว่าช่วงที่ประมาณการในงวดเดือนกันยายน-ธันวาคม 2562 ซึ่งใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเดือน พฤษภาคม 2562 ที่ 31.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

โดยปัจจัยในการพิจารณาค่าเอฟทีงวด ม.ค.-เม.ย.2563 ประกอบด้วย ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเดือนมกราคม –เมษายน 2563 เท่ากับ 65,724 ล้านหน่วย ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนกันยายน –ธันวาคม 2562 เท่ากับ 64,195 ล้านหน่วยหรือเพิ่มขึ้น 2.38 %ตามสภาพความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเข้าสู่ฤดูร้อน

นอกจากนี้ ยังประเมินสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงช่วงเดือนมกราคม-เมษายน2563 ยังคงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก 57.71 %รองลงมาเป็นถ่านหิน 17.62 %และการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 114.75%

สำหรับ แนวโน้มราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ช่วงเดือนมกราคม-เมษายน2563 คาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติเท่ากับ 266.69 บาทต่อล้านบีทียู ปรับตัวลดลงจากงวดที่ผ่านมา 23.70 บาทต่อล้านบีทียู ราคาถ่านหินนำเข้าเฉลี่ยของโรงไฟฟ้าเอกชนอยู่ที่ 2,471.60 บาทต่อตัน ปรับตัวลดลงงวดที่ผ่านมา 267.17 บาทต่อตัน

ข่าวจาก ผู้จัดการออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: